Φόρτωση Εκδηλώσεις

Σημαντική Ανακοίνωση

H European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
της διεξαγωγής του Συνεδρίου της από 4-6 Ιουνίου 2020 στις 17 – 19 Ιουνίου 2021 στο Ξενοδοχείο The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 (ΦΕΚ Β’ 726/08-03-2020) περί αναστολής οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια.

Σας ενημερώνουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα θα παραμείνει ακριβώς ίδιο με τους ομιλητές που αναγράφονται σε αυτό.

Παρακαλούμε θερμά όπως αναρτήσετε της αφίσα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας και όπως ενημερώσετε κάθε ενδιαφερόμενο ορθοπεδικό χειρουργό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Συνεδρίου eposcourse.gr

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη διάθεση συνεργασίας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.