ΠΡΟΦΙΛ

Οργάνωση κατά την προετοιμασία του συνεδρίου

 • Σύνταξη προϋπολογισμού, επιμέλεια λογαριασμού και σχετική ενημέρωση
 • Διαρκής ενημέρωση και συντονισμός μεταξύ της εταιρείας μας και της οργανωτικής επιτροπής
 • Ανεύρεση χορηγών
 • Επικοινωνία με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου
 • Επιμέλεια και συντονισμός των προμηθευτών του Συνεδρίου σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή
 • Διαχείριση προμηθευτών και διευθέτηση συμβολαίων
 • Οργάνωση και επιμέλεια συνεδριακού χώρου. Δημιουργία κάτοψης και οριοθέτηση χώρων
 • Επικοινωνία και ενημέρωση (αλληλογραφία, e-mail) επίσημων προσκεκλημένων, συμμετεχόντων, χορηγών και δημόσιων υπηρεσιών
 • Δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων του συνεδρίου και κατάλληλων εργαλείων για την «εξόρυξη» στατιστικών δεδομένων από αυτήν (Datamining) κατόπιν εγκρίσεως από την οργανωτική επιτροπή
 • Επιμέλεια παρουσίασης προτεινόμενων γραφιστικών προτάσεων για το λογότυπο και τα έντυπα του συνεδρίου, όπως: πρόσκληση, Α΄ ανακοίνωση, αφίσα, banner, πρόγραμμα συνεδρίου, application, κονκάρδα, πιστοποιητικό συμμετοχής, πανό, πρακτικά εργασιών συνεδρίου, φάκελος συμμετεχόντων (τσάντα, στυλό, μπλοκ) και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την εκτύπωση των επιλεχθέντων
 • Επιμέλεια και ταχυδρόμηση των εντύπων
 • Επιμέλεια δώρων, βραβείων, αναμνηστικών για τους επίσημους προσκεκλημένους
 • Χρηματοδότηση του Συνεδρίου προσυνεδριακά
 • Πλήρης δημοσιογραφική κάλυψη

Οργάνωση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

 • Εγκατάσταση γραμματειακού περιπτέρου με την παρουσία του εξειδικευμένου προσωπικού της M.K. Premium
 • Επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής του συνεδρίου από διευθυντικό στέλεχος της M.K. Premium καθ’ όλη τη διάρκεια του
 • Τεχνικός εξοπλισμός M.K. Premium (Η/Υ, internet, τηλέφωνο, μηχάνημα για άμεση πληρωμή με πιστωτική κάρτα, οθόνη πληροφοριών –ανακοινώσεων)
 • Υποδοχή συνέδρων – Εγγραφές
 • Φάκελοι Συμμετεχόντων (διατίθενται στους συμμετέχοντες)
 • Κείμενα και ομιλίες (διατίθενται στους συμμετέχοντες)
 • Infodesk για προφορικές ανακοινώσεις – πληροφορίες και εξυπηρέτηση των συνέδρων
 • Τεχνική επιμέλεια και διακόσμηση των αιθουσών για τις ανάγκες του συνεδρίου
 • 24ωρη ασφάλεια στο χώρο του συνεδρίου
 • Εφαρμογή συστήματοςbarcode
 • Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση

Οργάνωση μετά το πέρας του συνεδρίου

 • Ευχαριστήριες επιστολές κατόπιν συνεννοήσεως με την οργανωτική επιτροπή
 • Απόδοση αναλυτικού λογαριασμού στην οργανωτική επιτροπή
 • Παροχή στατιστικών δεδομένων του συνεδρίου
 • Οργάνωση και απόδοση αρχείου του συνεδρίου στην οργανωτική επιτροπή
 • Αποδελτίωση