4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας


Τίτλος: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας

Ημερομηνία:  1-2 Μαρτίου 2019

Τόπος: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

Website: oralpathology2019.gr


Comments are closed.